ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2009

ಎಲ್ಲಿಯದೋ ನಿರ್ವಾಣ!

ತನು ನಿರ್ವಾಣವೋ, ಮನ ನಿರ್ವಾಣವೋ,
ಭಾವ ನಿರ್ವಾಣವೋ, ವಿವಿಧ ತನಗಿಲ್ಲದ ನಿರ್ವಾಣವೋ,
ಇದನಾ ನುಡಿಯಲಂಜುವೆ, ತೊಟ್ಟ ವ್ರತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಡುವೆ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಆಸೆ ಮನದೊಳಗೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವಾಡುತ್ತ
ಇಂತಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲಿಯದೋ ನಿರ್ವಾಣ
ಘಟ್ಟಿವಾಳಂಗಲ್ಲದೆ ನಿ:ಕಳಂಕಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

                     ... ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಿತಂದೆ


Get this widget
|
Track details
|
eSnips Social DNA

ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ( ಈ ಮಟ್ಟದ ವಚನಗಳು ಅನೇಕಾನೇಕವಿವೆ) ವಚನವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿಯವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಶಶಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ