ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2009

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಂ ಭವೇತ್

ಅರ್ಪಿತವೆಂದಡೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಯಿತ್ತು
ಕಲ್ಪಿತವೆಂದಡೆ ಅರ್ಪಿತವಾಯಿತ್ತು 
ಅರ್ಪಿತವನೂ ಕಲ್ಪಿತವನೂ ಅದೆಂತರ್ಪಿತವೆಂಬೆ
ಶಿವಾತ್ಮಕ ಸುಖಂ ಜೀವೋ| ಜೀವಾತ್ಮಜ ಸುಖಂ ಶಿವ:||
ಶಿವಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ತುಷ್ಟ್ಯಂ| ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಂ ಭವೇತ್||
ಇಂತೆದುದಾಗಿ ಅರಿವರ್ಪಿತ ಮರಹು ಅನಾರ್ಪಿತ
ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಘಂಟೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ


Get this widget
|
Track details
|
eSnips Social DNA

ಗುರು ಭಕ್ತಯ್ಯನ ಈ ವಚನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ